W 1990 roku grupa 10 hodowców z północno-wschodniej Polski postanowiła podjąć wyzwanie stawiane przez lokalny rynek tworząc spółkę zajmującą się ubojem indyka, porcjowaniem tuszek i ich sprzedażą. Tak powstało Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe „Prosper" Sp. z o.o. z siedzibą w Łukcie k. Ostródy. Firma rozpoczęła działalność 15 lutego 1990 roku, a w październiku następnego roku na taśmie produkcyjnej zawieszono pierwszą tuszkę. Zarząd firmy, od początku jej istnienia, kładł nacisk na jak najwyższą jakość produkowanego wyrobu, wielokrotnie modernizując linię technologiczną oraz pomieszczenia produkcyjne zakładu. Nieustanne rozwijanie potencjału pracowników przez właściwy system motywacji oraz szkoleń kadry zarządzającej i wykonawczej gwarantował właściwe wykorzystanie kapitału spółki oraz jej możliwości techniczno-technologicznych. Po 12 latach działalności możliwości adaptacyjne pomieszczeń produkcyjnych stanęły pod znakiem zapytania, zmuszając właścicieli do podjęcia nowego wyzwania. Latem 2002 roku ich wizja nowoczesnego zakładu produkcyjnego stała się faktem. Po trwającej zaledwie 6 miesięcy budowie, pod koniec sierpnia 2002, nastąpił rozruch nowego zakładu produkcyjnego. Jedna z najnowocześniejszych linii technologicznych w Europie pozwala na ubój około 1000 sztuk indyków w ciągu godziny. Nowy zakład przewyższa rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej w zakresie produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, co pozwoliło na uzyskanie, jednego z pierwszych w Polsce, Zezwolenia Zintegrowanego. W styczniu 2003 roku Inspekcja Weterynaryjna przyjęła nadzór nad wdrożonym systemem HACCP, a w lutym tego samego roku Główny Lekarz Weterynarii przyznał zakładowi prawo do produkcji i eksportu na rynki Unii Europejskiej. Na przestrzeni ponad 20 lat działalności, zakład starał się ugruntować swoją pozycję na rynku producentów mięsa drobiowego tworząc krąg stałych odbiorców wyrobów mięsnych i dostawców żywca drobiowego. Potwierdzeniem polityki ciągłego doskonalenia technologii i produktu jest wdrożenie i certyfikowanie norm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 oraz międzynarodowych standardów BRC Food i IFS Food. Wysoka jakość i nowoczesna technologia została doceniona w wielu krajach świata w tym również w Chińskiej Republice Ludowej do której spółka posiada uprawnienia eksportowe od lutego 2011 roku.

Posiadane certyfikaty:
ISO 9001:2015 | ISO 22000:2018 | BRC FOOD | IFS FOOD

Start | O nas | Oferta | Kontakt | Dojazd